LEGAL ADDRESS

PYROCRYSTAL S.r.l. 

Via Santa Tecla, 5
20121 MilanoMAIN FACTORY AND WAREHOUSE

Via Tirso, 16
Fraz. Sesto Ulteriano
20098 SAN GIULIANO MILANESE - MI
PYROCRYSTAL S.R.L.
Uffici e stabilimento: Via Tirso,16 - Fraz. Sesto Ulteriano - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
CAP. SOC. € 101.920,00 I.V. - C.C.I.A.A. MILANO 679446 - ISCR. TRIB. MILANO 125037/3199/37
Cod. Fisc. e P. IVA: 00777450156